Socialminister Karen Ellemann: Bevis at drengeomskæring er skadeligt

I DR/P1 udsendelsen Ring til regeringen d. 19. oktober 2015 spørger lytter Jørn Rosborg ind til Karen Ellemanns holdning til omskæring af raske drengebørn.
Ring til regeringenSpørgsmålet starter ca. 1 time og 21 minutter inde i udsendelsen. Klik på billedet for at komme til DR/P1.

Rosborg gør Ellemann opmærksom på, at Danmark tiltrådte FN’s Børnekonvention i 1991, og at Danmark siden vedtog lovgivning, der beskytter piger mod omskæring.

(Bemærk, at Børnekonventionen blev underskrevet af daværende Udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen, Karen Ellemanns far.).

Lov om pigeomskæring er desværre i direkte modstrid med Børnekonventionen, fordi den alene beskytter piger, i stedet for at beskytte alle børn uanset køn.

BLIV MEDLEM af Intact Denmark – det koster kun kr. 100 pr. kalenderår

Børnekonventionen gør også helt klart, at der ikke må gøres forskel på børn med udgangspunkt i deres forældres kulturelle oprindelse, religion og lignende.

Hertil svarer Karen Ellemann, at der er bred enighed i Folketinget om, at omskæring af drengebørn ikke er et skadeligt indgreb. Hun vil derfor gerne præsenteres for beviser for, at omskæring skulle være skadeligt. Udtalelsen om “bred enighed” står i allerhøjeste grad for Ellemanns egen regning. Mange af Folketingets medlemmer har meldt klart ud til fordel for en aldersgrænse.

End ikke i Ellemanns eget parti er der tilnærmelsesvis enighed om det spørgsmål; bl.a. har Transportminister Hans Christian Schmidt, Skatteminister Karsten Lauritzen og Sundhedsminister Sofie Løhde tidligere gjort klart, at de ønsker en aldersgrænse for omskæring af raske drengebørn.

I den forbindelse ignorerer Ellemann også udmeldinger fra bl.a. Børnerådet, Dansk Selskab for Almen Medicin, Sex og Samfund, Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker og en række andre fagorganisationer, der klart konstaterer, at omskæring er skadeligt og en krænkelse af barnets grundlæggende rettigheder.

Intact Denmark har naturligvis i dag henvendt sig til ministeren med forslag om et møde, så vi kan anskueliggøre, at omskæring faktisk udgør en skade på barnets krop. I fuld overensstemmelse med den dom, der faldt i Århus d. 4. juni 2015. Der blev anklagede dømt for “vold mod sagesløst offer”, samtidig konkluderede dommen, at at der naturligvis var sket skade på barnet, da der var blevet skåret i det med kniv.

Det er såvidt vi ved første gang i Danmarkshistorien, at en person dømmes i henhold til voldsparagraffen for en omskæring af et raskt drengebarn. Voldsdom for omskæring. Barnet fik blodforgiftning og en livstruende infektion om følge af indgrebet, men overlevede heldigvis.