Intact Denmarks kommentar til nyt register for omskæringer

Statens Seruminstitut etablerer nu et nyt register for omskæringer i Danmark. Læger der udfører omskæring eller overvåger omskæring foretaget af andre, skal indberette til registeret om den omskæring der er foretaget, er på baggrund af et helbredsmæssigt problem, eller om der er tale om rituel omskæring.

Intact Denmark udtaler i den anledning til Kristeligt Dagblad, at det er udmærket at registrere omfanget af omskæringer foretaget af læger eller overvåget af læger, men det er langt fra nok. Det vigtigste må være at se på omskæring med fokus på hvad der  bedst tilgodeser barnets interesser, og her løser et register ikke noget. Intact Denmark ønsker, at der indføres en mindstealder for omskæring, således at drengene selv, og ikke bare deres forældre, skal bestemme, om de ønsker operationen, når de er gamle nok til at forstå konsekvenserne. Intact Denmark mener, at 18 år vil være en fornuftig aldersgrænse.

Et register baseret på indberetning fra læger kan heller ikke opfange omfanget af omskæringer foretaget i udlandet og omskæringer der foretages illegalt, dvs. uden lægefaglig bistand.

ID om register
Uddrag fra artiklen i Kristeligt Dagblad d.27. juli 2015. Klik for stort billede.

Der har tidligere været forsøgt etableret lignende registre, der dog ikke har været effektive. Torsten Brinch har samlet oplysningerne fra disse registre i en database. Se hans opslag på Facebook her.

I Danmark er det ikke strafbart at udføre omskæring på små drenge, når blot operationen overvåges af en læge, der tager ansvar for at operationen er udført forsvarligt, og når begge forældre har givet deres samtykke. Bort set fra drengeomskæring er det ikke tilladt i Danmark at udføre operationer uden terapeutisk begrundelse på børn, f.eks. kosmetiske operationer.

D.27. juli 2015 – Mikael Aktor

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.