Lad drenge selv bestemme, om de vil omskæres

Lad drenge selv bestemme, om de vil omskæres. Barnets bedste skal altid komme i første række.

Læs Børnerådets og Børns Vilkårs debatindlæg fra Jyllands-Posten efter forskning peger på, at drengebørn, der bliver omskåret, har markant højere risiko for at udvikle autisme end børn, der ikke er omskåret.

af Rasmus Kjeldahl, direktør for Børns Vilkår og Per Larsen, formand for Børnerådet

8/1 blev der i et internationalt medicinsk tidsskrift offentliggjort ny forskning, der peger på, at drengebørn, der bliver omskåret, har markant højere risiko for at udvikle autisme end børn, der ikke er omskåret.

Forskningsresultatet understreger dermed, at når man omskærer en lille dreng, er der tale om et overgreb, som både er smertefuldt og kan medføre alvorlige senfølger og komplikationer. Det er et indgreb, som vi i andre sammenhænge aldrig ville acceptere, hvis der ikke var en klar medicinsk begrundelse. Samtidig kan man ikke gøre indgrebet om. Sket er sket, og der er ingen fortrydelsesret.

I strid med børnekonvention
Rituel omskæring af drengebørn er i strid med FN’s Børnekonvention. Børns Vilkår og Børnerådet mener derfor, at indgrebet kun bør finde sted, når barnet er gammelt og modent nok til at give et informeret samtykke. 15 år er den aldersgrænse, som vi i andre sammenhænge sætter for, hvornår man er gammel nok til at give informeret samtykke i sundhedsvæsenet. Børnerådet og Børns Vilkår mener på samme vis, at man bør være femten år, før man kan blive rituelt omskåret, medmindre der er en medicinsk begrundelse.

For Børns Vilkår og Børnerådet er det ikke hensigten at kriminalisere religiøse eller kulturelle mindretal. Målet er udelukkende at give drengene fuld indflydelse på, om de vil omskæres. Vi ønsker derfor at bidrage til en dialog med alle parter om børns ret til selvbestemmelse. Barnet har ret til at have en intakt krop og til selv at bestemme, om det vil omskæres eller ej.

Barnets bedste skal altid komme i første række. Også selv om det kan indskrænke voksnes ret til at udøve deres religiøse eller traditionsbundne ritualer. Hvis man som dreng eller mand vil rituelt omskæres, kan man blive det, når man er gammel nok til selv at tage beslutningen. Ikke før.