80 danske jordemødre siger fra over for drengeomskæring

I et åbent brev opfordrer 80 danske jordemødre til, at Jordemoderforeningen tager klart og entydigt afstand fra omskæring af drenge. Flere andre sundhedsfaglige organisationer har allerede meldt ud til fordel for en aldergrænse på 18 år for ikke-medicinsk begrundet omskæring af drenge.

Til Jordemoderforeningens Hovedbestyrelse

Vi henvender os til jer, i håb om at I på vegne af Jordemoderforeningen, vil forholde jer til problematikken omkring drengeomskæring.
Man anslår, at det mulige antal rituelle drengeomskæringer i Danmark ligger på mellem 1000 og 2000 (SST 2014). Det drejer sig især om muslimske og jødisk ortodokse omskæringer af spædbørn. Det formodes at en del familier tager til andre lande og får foretaget indgrebet. Hvor det i visse tilfælde foretages under mindre hygiejniske forhold end i Danmark.
Der er i vores fag en eksplicit afstandtagen til pigeomskæring, som jo er i direkte strid med dansk lovgivning. Vi mener, at vi i jordemoder-standen bør tage stilling til, at sidestille omskæring af drenge hermed. Vi har berøring med samtlige familier, der får børn i Danmark og bør være klædt på til, at informere vores brugere om mulige komplikationer og risici i forbindelse med indgrebet, de mulige langtidskonsekvenser samt etiske overvejelser.

Forhuden har den biologiske funktion at den beskytter glans penis. Den kan således betragtes som et indre organ. Den består af huddækket slimhinde med stor koncentration af fintfølende nerver. En fjernelse af forhuden har udelukkende en medicinsk berettigelse ved alvorlig forhudsforsnævring, som ikke lader sig behandle med steroid cremer og vil i disse tilfælde foretages langt senere i, drengens/mandens liv end de ikke-terapeutiske omskæringer. Udover de seksuelle langtidsgener, som mænd fortæller om i forbindelse med deres omskæring (kilde:1), er der væsentlige komplikationsrisici per- og postoperativt.

Der foreligger en undersøgelse fra Rigshospitalet publiceret i 2013 , der viser, at 5% af de inkluderede drenge havde komplikationer. Dette på trods af at indgrebet her blev foretaget af veluddannede kirurger. De hyppigste komplikationer var blødning eller infektion. (kilde2)

Det ligger i sagens natur, at et barn ikke kan give sit samtykke. Derfor udtrykte Institut for Menneskerettigheder sig i 2003, i forbindelse med et høringssvar om emnet, som følger : ”… således at den kriminaliserer den gerning, der består i lemlæstelse af kønsorganer uden samtykke.” (kilde3 ) det er da også i direkte modstrid med FN`s børnekonvention, som vi ellers tilslutter os i DK, hvor der står »Deltagerstaterne skal tage alle effektive og passende forholdsregler med henblik på afskaffelse af traditionsbundne ritualer, som er skadelige for børns sundhed«. (kilde4)

Børnerådet, Red Barnet, Børns Vilkår, Sex & Samfund, Intact Denmark, de nordiske børneombudsmænd, Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) medicinstuderende (FADL) og sundhedsplejersker samt en gruppe af overlæger fra Europa og Canada udtaler sig utvetydigt omkring at omskæring er en krænkelse af børns ret til en intakt krop, uanset om vi taler om drenge eller piger. (kilde5)

Det er således vores håb, at vi som fagforening kan komme med lige så tydelig en afstandtagen til omskæring af drenge, som de andre nævnte sundhedsorganisationer.

Med venlige hilsener
Pernille Hall og Gry Senderovitz

For uddybende og yderligere kommentarer kontakt venligst
Gry Senderovitz, e-mail: grysend@live.dk / Pernille Hall, e-mail: pernillehall@yahoo.dk

Medunderskrivere:
Johanna Arnadottir
Sara Jahnholt Bech
Maria Nielsen
Kristine Dyre
Marie Sommer
Maiken Maillo
Diana Kornelius
Lotte Schæfer
Tina Amtrup Jørgensen
Jannie Toftgaard Sørensen
Lone Hedegaard
Nanna Bjerg Pagh
Rikke Ørskov Løw Kristensen
Louise Lind Westerman
Tina Olsen
Lone Bruusgaasd Bøgebjerg
Charlotte Schmidt
Anne Knudsen
Dorthe Sharpe Puggaard
Cecilie Lawaetz
Linda Lodberg
Jannie Rasmussen
Mette Olivia Larson
Majbritt Rasmussen
Julie Hald Petersen
Charlotte Lanter Johannesen
Maia Grønbæk
Ania Ellegaard Westerdahl.
Tine Pernille Kjær Holm
Helene Dreyer
Sara Nikkah Rasmussen
Ulla Prietzel
Hedwig Dynnweber Grønlykke
Eva Maria Vammen
Tea Madsen
Tonie Solveig Eld
Ronja Kronborg Jensen
Henriette Madsen
Marie Wettergren
Hafezeh Shakouri
Rikke Kjær Larsen
Stine Gerts Larsen
Mette Jespersen
Maja Lauridsen
Dorte Ravn
Mie de Wolff
Signe Stechhahn
Eline Alsløw Anthis
Lene Møller Andersen
Ditte Nana Herskind
Tina Tronborg Winther
Mette Jensen
Runa Hvid
Anita Dombernowsky
Sofie H. Svendsen
Stinne Thorvig Oldenburg
Rikke Mønsted
Kathrine Kongstad
Lise Jonansen
Marianne Egelund
Iben Kiellberg
Hanne Gylche Ørneborg
Rebekka Vibe Esman
Line Brams
Sara Kortbæk Larsen
Maria Hassing Nielsen
Camilla Hein-Hansen
Kristine Krogager Tornbo
Mie Helveg Wernberg-Mortensen
Mette Chemnitz
Sisse H Gregersen
Louise Munk
Stina Falsig
Sofie Juel Hansen
Cathrine Sønderup Jessen
Rie Bjerg Svensson
Tenne Ringling
Mie Møller Nielsen
Marie Juhl Jørgensen

kilder:

http://politiken.dk/…/E…/kan-du-give-mig-min-forhud-tilbage/

http://www.danmedj.dk/por…/…/portal/!PORTAL.wwpob_page.show…

3 http://menneskeret.dk/viden/h%c3%b8ringssvar/2003/2003… (15.1.2013)

http://skole.unicef.dk/…/…/mediafiles/Boernekonventionen.pdf

http://www.fadl.dk/…/hvad-mener-fadl-om-rituel-drengeomska…/

http://www.sundhedsplejersken.nu/…/resolution%20om%20rituel…

http://ugeskriftet.dk/n…/laeger-omskaering-er-lemlaestelse-0

http://pediatrics.aappublications.org/…/03/12/peds.2012-2896

http://www.boerneraadet.dk/…/boerneraadet,-boerns-vilkaar-o…

10 http://intactdenmark.dk/

11 https://www.sexogsamfund.dk/Default.aspx?ID=31209

12 http://www.crin.org/…/male-circumcision-nordic-ombudsperson…