Tidligere kriminaldommers syn på omskæring af raske drenge

Tidligere kriminaldommer Peter Garde“I en sekulær stat kan en henvisning til Guds vilje ikke gennembryde den borgerlige retsorden; i så fald skulle samfundet også respektere de mest urimelige muslimske fatwaer. Det eneste mulige argument er hensynet til forældrenes frie religionsudøvelse efter grundlovens § 67 og den europæiske menneskeretskonventions artikel 9, men religionsfriheden er ikke uindskrænket, og da indgrebet går ud over andre end beslutningstageren selv, vil jeg som gammel straffedommer efter en afvejning mellem religionsfriheden og barnets krav på fysisk integritet mene, at drengeomskærelse bør forbydes, som pigeomskærelse for længst er det.”

I kronikken Juridisk syn på drengeomskærelse fra Jyllandsposten d. 26. november 2011 gennemgår tidligere kriminaldommer Peter Garde en række af de typiske argumenter for og imod en aldersbegrænsing for omskæring af raske drenge.

Konklusionen er klar “Mange læger og ikke så få jurister har udtalt sig imod omskærelse, og meningsmålinger støtter ligeledes et forbud i stadig stigende omfang. Jeg er klar over, at det vil være ubehageligt at være det første land, der forbyder drengeomskærelse, da man må regne med voldsomme protester fra Jerusalem, men omvendt må det antages, at tager blot ét europæisk land initiativet, vil mange andre følge hurtigt efter. Det må meget ønskes, at en modig politiker, helst justitsministeren, bringer sagen frem i Folketinget.”

Trods de mange kloge afvejninger tillader vi os dog at være en lille smule uenige med den gode Peter Garde; fra Intact Denmarks side mener vi ikke, at spørgsmålet bør bringes til debat i Folketingssalen endnu.

BLIV MEDLEM af Intact Denmark – det koster kun 100,- pr. kalender år

Der er blandt politikerne en enorm generel utryghed ved at debattere omskæring. Denne håndskyhed er kombineret med en uvidenhed om indgrebet. Politikerne er dermed ikke fornuftigt påklædt til at træffe en potentielt kontroversiel beslutning på nuværende tidspunkt.

Majoriteten af befolkningen og en række sundheds- og børnerettighedsorganisationer er helt afklaret. Den danske befolkning er ikke alene mod omskæring af raske børn, vi ønsker og en aldergrænse for indgrebet. Intact Denmarks samtaler med politikerne viser endda, at majoriteten af politikerne også er mod omskæring, ligesom de fleste ønsker aldersbegrænsing. Alligevel ryster de på hånden, når det kommer til at stå frem med deres holdning.

Derfor ønsker vi at arbejde hen imod at samtlige partier vedtager klare resolutioner, der ligger i forlængelse af de resolutioner og erklæringer, som vi allerede nu har set fra en række partier, politikere og organisationer, blandt andet har Dansk Selskab for Almen Medicin (ca. 3.000 praktiserende læger) erklæret af omskæring af raske drenge er en lemlæstelse, mens Dansk Selskab for Sundhedsplejersker betragter indgrebet som “et overgreb”.

LÆS OGSÅ De er imod omskæring