Fagligt selskab for sundhedsplejersker resolution om omskæring

Omskæring af raske børn er ligestillet med et overgreb, mener sundhedsplejersker

“Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker mener, at rituel omskæring (et indgreb uden medicinsk indikation), er ligestillet med et overgreb på barnet. Barnets oplevelse af at være et selvstændigt individ med retten til at bestemme over egen krop bliver negligeret af de nære voksne.”

Det er en stærk og klar udmelding, der sætter barnet rettigheder i centrum.

Resolutionen om omskæring af raske børn fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker slutter sig til en lang række vigtige udmeldinger fra toneangivende sundheds-, læge- og rettighedsorganisationer f.eks. har Dansk Selskab for Almen Medicin tidligere erklæret at “Hvis der udføres omskæring uden medicinsk indikation, er der tale om lemlæstelse.”

Hver eneste utvetydige erklæring fra fag- og rettighedsorganisationer er af stor vigtighed, fordi de er grundsten i det fundament, som Folketinget skal bygge aldersbegrænsningen for omskæring på.

Fra Intact Denmarks side, er vi dog uenige med Fagligt Selskab for Sundhedsplejerskers forslag til aldersgrænse på 15 år.

Vi har gjort os mange overvejelser om hvilken aldersgrænse for omskæring af raske børn, der vil være helt rigtig. Konklusionen er blevet 18 år. Blandt andet for at undgå, at unge mennesker, der måske er udsat for social kontrol, bliver presset til at underkaste sig et indgreb, som de ikke forstår konsekvensen af.

Ydermere er den gennemsnitlige seksuelle debutalder i Danmark 16 år. Man skal da have haft lov til at udforske sin seksualitet i selskab med andre, før man beslutter sig for at skære noget af penis, der ændrer dens funktion og følsomhed for altid, skal man ikke?

Læs hele Fagligt Selskab for Sundhedsplejerskers resolution vedrørende rituel omskæring her

BLIV MEDLEM af Intact Denmark – det koster kun 100,- pr kalenderår

2 kommentarer til “Omskæring af raske børn er ligestillet med et overgreb, mener sundhedsplejersker

  1. godt brølt, løve
    det er jo helt korrekt, at det er stammekultur eller kult, i al fald bestemmer far alt, og over far er der en alfader, Gud, og det er korrekt også, at hvis man ikke følger lovene og stammens diktater, så er man fortabt. Jeg har personligt slidt mig igennem De fem Mosebøger, det er og bliver afskyelig læsning, og det moderne Jødiske trossamfund kan ikke være bekendt at henvise til disse “Jødiske kogebøger” som jeg kalder dem.
    Som undertegnede og Lena Nyhus og andre behjertede personager siger, så gælder religionsfrihed også, at enhver har ret til at vælge eller fravælge en Tro, en religion. Religionsfrihed beskytter i sit indhold/princip netop jødiske drengebabyer, men gør det ikke i praksis.

    venlig hilsen fra Eske Holm

  2. Sundhedsplejerskernes udmelding om, at omskæring er et overgreb på barnets individualitet bekræfter, at det er og forbliver i stamme-samfund, at disse overgreb finder sted. I alle stamme-samfund på jorden – som også i de muslimske og jødiske – er individualiteten helt underordnet stammen. Din “individualitet” sidder i fars bukselomme. Hans ære er igen bundet op på stammens normer. Han bliver ugleset af andre stamme-mennesker, hvis hans børn eller familie ikke følger normen. Svigter et stamme-medlem overtroen eller stamme-loyaliteten, bliver det dræbt eller udelukket fra samfundet. – Der er ikke tale om, at stammer har nogen tro eller nogen religion på frivillig, individuel basis. Vores individuelle religionsfrihed er enestående i verden. I stamme-tænkning er religions- eller tros-frihed et nonsens-ord. Men ordet bliver brugt som våben imod os vesterlændinge. Det er stamme-kultur-krav, at der finder omskæring sted – netop for at brændemærke eller stigmatisere individet. Individualitet er farligt. Der er tale om stamme-kultur – da ingen religion er udskilt (sekulariseret) fra den almindelige kultur og hverdag. Overtro og livsførelse er altid sammenflettet i stamme-kulturer. Spørgsmålet er igen og igen: Hvor meget råderum skal vi give stamme-kulturer i vores vestlige demokratier, hvor alle er frie borgere, men hvor stamme-kulturer samtidig dikterer både overgreb imod stammens egne medlemmer og tiltvinger sig rum til u-indskrænket stamme-praksis ud i de omgivende, demokratiske samfund? Stamme-folk tiltvinger sig adgang til fortsat og uindskrænket stamme-praksis ved at påstå, stammen er et islamisk eller jødisk TROS-samfund. Men stamme-overtro HAR intet med religion at gøre. Muslimsk og jødisk kultur er non-sekulære: individ- og samfundsopfattelse hviler på een og kun een tilladt overtro og een og kun een tilladt stamme-praksis. Omskæring er et af de overgreb, der finder sted på alle i en stamme-kultur, – netop for at stække individualiteten. Stamme-atovering, overtros-indoktrinering, forbud mod at tænke anderledes, forbud mod at optræde individuelt er andre stamme-overgreb. Vi skal have forbud mod diverse stamme-kulturers værste overgreb på “deres” stammefolk….da disse samtidig er frie og individuelt respekterede borgere i vores sekulært tænkende samfund.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.