Fagligt selskab for sundhedsplejersker resolution om omskæring

Omskæring af raske børn er ligestillet med et overgreb, mener sundhedsplejersker

“Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker mener, at rituel omskæring (et indgreb uden medicinsk indikation), er ligestillet med et overgreb på barnet. Barnets oplevelse af at være et selvstændigt individ med retten til at bestemme over egen krop bliver negligeret af de nære voksne.”

Det er en stærk og klar udmelding, der sætter barnet rettigheder i centrum.

Resolutionen om omskæring af raske børn fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker slutter sig til en lang række vigtige udmeldinger fra toneangivende sundheds-, læge- og rettighedsorganisationer f.eks. har Dansk Selskab for Almen Medicin tidligere erklæret at “Hvis der udføres omskæring uden medicinsk indikation, er der tale om lemlæstelse.”

Hver eneste utvetydige erklæring fra fag- og rettighedsorganisationer er af stor vigtighed, fordi de er grundsten i det fundament, som Folketinget skal bygge aldersbegrænsningen for omskæring på.

Fra Intact Denmarks side, er vi dog uenige med Fagligt Selskab for Sundhedsplejerskers forslag til aldersgrænse på 15 år.

Vi har gjort os mange overvejelser om hvilken aldersgrænse for omskæring af raske børn, der vil være helt rigtig. Konklusionen er blevet 18 år. Blandt andet for at undgå, at unge mennesker, der måske er udsat for social kontrol, bliver presset til at underkaste sig et indgreb, som de ikke forstår konsekvensen af.

Ydermere er den gennemsnitlige seksuelle debutalder i Danmark 16 år. Man skal da have haft lov til at udforske sin seksualitet i selskab med andre, før man beslutter sig for at skære noget af penis, der ændrer dens funktion og følsomhed for altid, skal man ikke?

Læs hele Fagligt Selskab for Sundhedsplejerskers resolution vedrørende rituel omskæring her

BLIV MEDLEM af Intact Denmark – det koster kun 100,- pr kalenderår