KØN, KROP & SEX – Intact Denmark deltager i priden

Som et led i Copenhagen Pride 2014 afholder Alternativet et politisk laboratorium med temaet Krop, køn og seksualitet i dag kl. 15 på Nørrebro Teater.

Intact Denmark er inviteret til at holde et oplæg om intersex og kønsidentitet.

Deltagerne har endda fået lektier for. Her er det oplæg, som de har haft mulighed for at læse på forhånd.

Vi er vante med at tænke i to køn: Piger og drenge, kvinder og mænd, men virkeligheden er mere kompleks.
BLIV MEDLEM af Intact Denmark – det koster kun kr. 100 om året

Mange mennesker med kroppe og kønsidentitet, der ikke passer til normen. Det har betydning for deres fysik og sommetider også for deres selvopfattelse. De er altså “ind i mellem” de to køn, et tredje køn eller måske noget, som vi med vores nuværende kønsopfattelse ikke helt har fundet ord for endnu. På engelsk kaldes de intersex.

Mange af disse intersexbørn fødes med kønsorganer, der ikke passer til vores standardopfattelse af køn. Det kan f.eks. være piger med forstørret klitoris og kønslæber eller drenge med urinrør, der ender længere nede på skaftet af penis i stedet for på spidsen.

De seneste 50-100 år har vi gjort enorme fremskridt medicinsk i verden. Det har betydet, at mange af disse intersexbørn er blevet udsat for omfattende kirurgi og hormonbehandlinger med henblik på at tilpasse deres kønsorganer til normen. For nogle har det også betydet, at man har eksperimenteret med deres kønsopfattelse.

En “dreng” født med en usædvanligt lille penis og tvetydige kønskarakteriska kan f.eks. være blevet opereret (så meget som 30-45 operationer), så han fremstod som en “rigtig dreng”. Har det ikke kunnet lade sig gøre at lave en “rigtig dreng” har valget sommetider simpelthen været i stedet at lave en pige. Mange af disse børn har gennemlevet voldsomme kriser som unge og voksne og selvmordsraten er usædvanligt høj, viser internationale tal. Studier har endvidere påvist, at intersexpersoner, der er blevet udsat for kirurgi, oplever en lavere livskvalitet end dem, der har haft mulighed for at forblive intakte.

Intersexoperationer udsætter børnene for opfattende risici for komplikationer, smerter i helingsfasen og en nedsættelse af deres seksuelle følsomhed og naturlige funktionalitet.

Der findes på nuværende tidspunkt såvidt vides ikke retvisende tal og forskning for intersexbørns livsvilkår og antal i Danmark.

Enhver form for kirurgi på pigers og kvinders raske kønsorganer er i dag strafbart med op til 6 års fængsel (10 år ved skærpede omstændigheder). Dette skyldes lovgivningen vedrørende pigeomskæring. Omskæring af drenges raske kønsorganer er dog helt lovligt, på trods af at det fjerner halvdelen af føleorganerne i penis, hele forhudens komplekse funktionalitet, udsætter barnet for en række risici og øger risikoen for seksuelle dysfunktion senere i livet. Børn født som intersex betragtes som syge fra fødslen og der sættes derfor helt lovligt ind med kirurgi og hormonbehandlinger tidligt i livet.

Spørgsmålet er nu, kan vi acceptere, at børn, der har velfungerende kønsorganer, uanset om de er drenge, piger eller intersex, udsættes for kirurgi for at tilpasse dem til forældrenes eller samfundets opfattelse af køn, æstetik, kultur eller religion? Må man skære i børn, der ikke er akut syge?

Kunne vi i stedet udvide vores kønsopfattelse til et 3. køn, der rummer intersexpersoner, transkønnede og andre med en kønsopfattelse, der ikke lige passer til normen?

Børnekonventionerne omtaler børns kropslige integritet, børns ret til beskyttelse mod traditioner, der er potentielt skadelige for deres helbred og børns ret til selv at træffe valg vedr. deres seksualitet og religion. Overholder vi i dag konventionerne i Danmark? Behandler vi børn som små mennesker, men ekstra krav på omsorg og beskyttelse og ukrænkelige menneskerettigheder? Eller kan vi gøre det bedre?