Religionsfrihed – en grundlovssikret rettighed

Retten til at tro – eller lade være med at tro – er ikke bare en konventionssikret menneskeret, det er en også ret, der er sikret via grundlovens paragraf 67. Religionsfriheden er en strengt personlig rettighed. Den giver dig – og mig – og enhver dansk borger ret til at tro på lige præcis det, som vi nu må have lyst til hver især.

Ingen må tage den frihed fra os. Ingen! Ikke samfundet, ikke vores naboer, ikke vores familier, ikke vores forældre. Alligevel har vi i Danmark i dag en gruppe børn, der i praksis er frataget deres grundlovssikrede religionsfrihed.

Drenge fra omskæringskulturer bliver ikke alene udsat for lemlæstelser af deres raske kroppe. De udsættes også for en grov krænkelse af deres religionsfrihed. Hvis de på et tidspunkt skulle ønske at forlade den religion, som de er vokset op i, vil de aldrig kunne omgøre den religiøse mærkning, som på deres forældres foranledning er skåret ind i deres raske kroppe.

Læs forhenværende kriminaldommer Peter Gardes korte redegørelse lovgivningen: Drengeomskæring bør forbydes og indgå i straffeloven, fremfor retsædvane, der giver straffrihed

Når der tales om religionsfrihed i forbindelse med omskæringsdebatten handler det i virkeligheden om en grov fejlfortolkning af grundlovens paragraf 67.

Religionsfriheden er jo en personlig rettighed. Det er ikke retten til at påtvinge andre sin tro. Det er i særdeleshed ikke retten til at skære sin tro ind i børn, der ikke kan forsvare sig.

Enhver velinformeret voksen og myndig person skal selvfølgelig have ret til at vælge om vedkommendes religion skal skæres eller måske tatoveres ind i egen krop. Det skal ingen forhindre.

Ingen må skære i raske børn, de er beskyttet af menneskerettighedskonventionerne og af grundlovens paragraf 67 – retten til religionsfrihed.

BLIV MEDLEM AF INTACT DENMARK – det koster kun kr 100 om året

 

6 kommentarer til “Religionsfrihed – en grundlovssikret rettighed

 1. det er mig stadigvæk en gåde, at de mange, mange beviser på drengeomskærelsens negative konsekvenser ikke er RIGELIGT for at få lovgivningen imod uskikken i hus!!!
  Forsvarerne for og anbefalerne af drengeomskærelser har det religiøse tilhørsforhold at henvise til, og så til jødisk “identitet” – her kan man spørge om, hvordan dette at skære noget af et menneske kan give samme menneske identitet – det har intet reelt med identitet at gøre, men er en såkaldt (fysisk og seksuel) stigmatisering. Identitet og identitetsfølelse er en absolut personlig sag og kan og bør ikke påtvinges hverken drengebabyer, pigebabyer eller voksne med operative indgreb.
  Som jeg har nævnt det før: En Bandidos tatoverer sin drengebaby over hele kroppen med figurer og slogans… fordi sådant er afgørende for hans EGEN identitetsfølelse. Dette kan man kalde Martin Krasnik-syndromet.
  Hvis man i øvrigt tror fuldt og fast på Gud, på Allah, så tror man vel også på, at Gud/Allah har skabt mennesket i perfekt design? Skærer man noget af Guds raske bør?
  “Lad børnene komme til mig, så skal jeg skære noget af deres tissemand…”

  OG: De sundhedsfremmende aspekter ved drengeomskærelser er noget vrøvl, nutidens oplysning om elementær hygiejne, samt brug af kondom mm er jo sundhedsfremmende.

 2. Religionsfrihed er grundlovssikret rettighed —– Ja ja, men kun i SEKULÆRE (KRISTNE) VESTLIGE samfund. Her har alle borgere ret til at vælge RELIGION eller eget livssyn. Men uanset du lever i et frit sekulært samfund, er du som (jødisk eller muslimsk) STAMME-MENNESKE tvungen til at antage STAMME-SAMFUNDETS overtro (tanker om højere magter) – og YDERMERE tvinges du til at udvise troskab imod stammen ved at udføre den for stamme-medlemmerne foreskreven levevis. Jøde-stammen og Muslim-stammen bestemmer hvordan du skal tænke og hvordan du skal handle. Her er IKKE tale om tro, men tanke-tvang i forhold til overtroen og handle-tvang i forhold til stamme-kulturen iøvrigt. Jøder og Muslimer og alle andre må forstå og erkende, at jødedom og islam er gamle STAMME-KULTURER. De har aldrig udviklet sig til religioner, til noget, den enkelte frivilligt og personligt kan tro på. Stamme-kulturer er tvang, ikke tro. – Så lad os dog kalde en spade for en spade! Jødiske og muslimske “tros”samfund er ikke betegnelse for tros-samfund, men for stamme-tvangs-samfund. Tros-samfund anvendes i forbindelse med jøder og muslimer som en tilstræbt misvisende betegnelse for gammel tvangs- og stamme-kulturer. Intact Denmark vil ikke være anti-jødisk eller anti-muslimsk ved at konstatere, at jødedom og islam ikke er religioner, men gamle stamme-kulturer. Det bringer tværtimod afklaring at kalde en spade for en spade – og ikke en skovl.

 3. Intact Denmark – forening mod børneomskæring er stiftet af omskårne og intakte. Vi har jødisk, muslimsk og kristen baggrund. Nogle er troende, andre ikke. Som forening er vi altså ikke “anti-jødisk” eller “anti-muslimsk”.

  Vi arbejder alene for børns ret til en intakt krop, eget valg af religion og beskyttelse mod unødvendige operationer uden deres samtykke. Vi arbejder for børnenes rettigheder – ikke imod forældrenes – ud fra principper om åbenhed, oplysning og dialog.

  Man skærer da ikke i raske børn.

  – Lena Nyhus, forkvinde

 4. Tak for tolkning af religionsfrihet. Stamme-kulturer overalt i verden bliver nu altid i vores vestlige kultur sammenblandet med, hvad vi kalder religion. Det har givet og giver religionsbegrebet og religionsfriheds-begrebet en forvanskning, så al diskussion af begreberne bliver det rene volapyk eller ordskvalder. Islam og Jødedom er ikke religioner, men er stadig STAMME-KULTURER. Før kristendommen havde Europa også stamme-kulturer. Vores (sekulære) religion er nu den enkelte persons accept af et forholdet til “højere magter”. Dette gør religion til en (frivillig) TRO, – et unikt fænomen i den vestlige filosofi. Stamme-religioner er derimod det enkelte stamme-individs TVANGS-underkastelse under stamme-autoriteten, hvilket skal bekræftes af individet ved observerbare stamme-ritualer i form af at skulle følge bestemte spise-regler og adfærds-ritualer. Endvidere indebærer stamme-kulturer individets underkastelse under STAMMENS forhold til de “højere magter”. Stamme-kulturer har ingen religion. “Religionen” kan ikke afgrænses og er ikke afgrænset fra kulturen. Alt er “religion” – kan man hævde i en stamme-kulturer…..men det er lige så rigtig at sige, at intet er “religion”. Tro/overtro eller “forholdet til de højere magter” er i stamme-kulturer altid sammenflettet med hverdagen. Er intet skel mellem “tro” og hverdag i stamme-kulturer. Intet skel mellem “tro” og politik. Det er indlysende, Islam og Jødedom er to gamle (konkurrerende) stamme-kulturer. Moderne sekulær religion tager ikke udgangspunkt i en etnisk stamme, men er et universelt tilbud til alle mennesker vedr. en religiøs filosofi og tænkemåde. – Det forekommer uforståeligt, hvordan en totalitær, feudal, mandschauvinistisk, krigerisk stamme-kulltur som muslimske pludselig i Vesten er blevet udnævnt til at være en “religion”. Det er vanvid. Frihed til at indføre og praktisere en totalitær stamme-kultur på dansk, europæisk, område omtales nu af muslimer og uforstående vesterlændinge som “religionsfrihed”. Indførelse af stamme-tvangs-diktatur omtales som muslimers ret til religionsfrihed.
  Det kan vi ikke være bekendt – at tillade et stamme-diktatur i Danmark inden for den Jødiske og muslimske stamme-kultur.

 5. bravo, Lena, logikken er glasklar (man skulle tro, at du havde læst min bog- ho-ho)

  halløjsa

  Eske

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.