Sundhedsstyrelsen ignorerer høringssvar om omskæring

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde d. 2. april 2014 den reviderede “Vejledning om drengeomskæring”.

Trods høringssvar fra Dansk Selskab for Almen Medicin, Lægeforeningen, Dansk Kirurgisk Selskab, Børnerådet, Børns Vilkår, Sex & Samfund, Intact Denmark og en række andre dygtige fagpersoner, der af etiske og principielle årsager lagde skarpt afstand fra omskæring af raske børn, tillader sundhedsstyrelsen fortsat indgrebet uden indskrænkninger af nogen art.

BLIV MEDLEM AF INTACT DENMARK – det koster kun kr. 100 om året.

Når det drejer sig om børn, der under to måneder gamle, må indgrebet endda udføres uden nævneværdig bedøvelse. Siden 2009 er omskæring uden medicinsk indikation ikke blevet tilbudt på danske hospitaler. Forhudsamputation udføres ofte på private klinikker samt i private hjem.

Sundhedsstyrelsen har dermed fuldstændigt ignoreret indvendinger fra hovedparten af Danmarks læger og førende børnerettighedsorganisationer med formuleringer som:

DSAM’s bestyrelse har drøftet høringsudkastet og er enige om, at der kun må udføres omskæring, når der foreligger medicinsk indikation. Hvis der udføres omskæring uden medicinsk indikation, er der tale om lemlæstelse. (Dansk Selskab for Almen Medicin)

DKS er principielt modstander af kirurgiske indgreb på raske umyndige personer uden medicinsk indikation. (Dansk Kirurgisk Selskab)

Omskæring af drenge er, når det ikke sker med udgangspunkt i en sygdomsdiagnose, efter vores opfattelse i strid med drenges ret til kropslig integritet og retten til selv at bestemme over egen krop. (Sex og Samfund)

Sundhedsstyrelsen er fuldstændigt ude af trit med både lægestandens og befolkningens opfattelse af børns grundlæggende ret til omsorg og beskyttelse, men henviser blot til, at det ikke er deres opgave, at forholde sig til, hvorvidt omskæring af raske drenge skal være lovligt, men i stedet politikernes.

Dermed må Danmarks politikere træde i karakter. Det må være slut med passivt at henvise til Sundhedsstyrelens notat og vejledning vedr. drengeomskæring, hver gang spørgsmålet kommer på banen. Det er politikerne og ingen andre der skal tage stilling til indgrebets lovlighed på befolkningens vegne og befolkningen kræver lovgivning nu. Den nuværende situation er stærkt krænkende for befolkningens retsfølelse.

Intact Denmark opfordrer til en aldersbegrænsing på minimum 18 år for omskæring af raske personer. Lovgivningen skal naturligvis suppleres af kontrol samt en omfattende informationsindsats til familier fra omskæringskulturer, lærere, pædagoger, sundhedspersonale osv.

Læs oprindeligt høringsmateriale og høringssvar

Læs Sundhedsstyrelsen ignorerer massiv kritik af drengeomskæringer

Læs TV2 LORRY: Jøder og muslimer kan forsætte med drengeomskæringer