Omskæringer kan ikke godkendes som religiøse

I denne tid, hvor omskæring af raske drenge glædeligvis er blevet et emne, der debatteres intenst, er der to vigtige argumenter, der ofte bringes på banen.

Lovgivning vedr. legemsbeskadigelse

Den ene er den juridiske, som i store træk går ud på, at når legemsbeskadigelse er forbudt, så må omskæring også være forbudt, ergo behøver vi ingen ny lovgivning, den eksisterende lovgivning skal blot overholdes. Desværre er det ikke så enkelt. Der er en række forskellige overvejelser, der skal tages i betragtning, når man vurderer lovligheden af drengeomskæringsproblematikken juridisk bl.a. retsædvane.

LÆS OGSÅ Uliberalt forsvar for drengeomskæring

Jurist Hans Jørgen Lassen har udarbejdet en gennemgang af de juridiske spidsfindigheder i forbindelse med drengeomskæring kaldet Retlige problemer vedrørende rituel omskæring af drengebørn, den er meget læsværdig og kan klart anbefales, hvis du vil sætte dig grundigt ind i omskæringsproblematikken.

Intact Denmark arbejder for gennemførelse af fuldstændigt utvetydig lovgivning, der beskytter børn mod kønslemlæstelse uanset køn, kulturel baggrund eller forældres religion.

Religionsfrihed

Det andet argument, som man ofte støder på, er at religiøs praksis står udenfor eller over almindelig sekulær lovgivning, da det er beskyttet af princippet om religionsfrihed. Det er ikke korrekt. I Danmark skal trossamfunds ritualer godkendes hos Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund, der er hjemmehørende i Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Formanden for udvalget professor dr. phil. Armin W. Geertz udtalte i 2012 til Berlingske at “Man kan ikke bruge argumentet om religionsfrihed, og at det er en religiøs tradition. Hvis en handling, som en religion udfører, er i strid med samfundets normer og love, så er der ikke nogen vej uden om – så skal det forbydes.”

I artiklen Omskæringer kan ikke godkendes som religiøse forklares at hverken muslimske eller jødiske omskæringsritualer ville kunne godkendes, såfremt trossamfundene ansøgte om at få ritualerne godkendt i dag.

BLIV MEDLEM AF INTACT DENMARK

3 kommentarer til “Omskæringer kan ikke godkendes som religiøse

 1. Som jeg forstår artiklen, blander udvalget sig ikke i eksisterende ritualer (med mindre ministeren spørger, antager jeg), men interesserer sig blot for ansøgninger vedr. evt. nye ritualer.

  – Lena

 2. Du, Lena, skriver, at trossamfund skal ansøge om lov til at … hos Det Rådgivende udvalg vedrørende Trossamfund, og at man ville få afslag, hvis man ansøgte om lov til at omskære drengebørn,
  Hm, det vil sige, at Mosaisk Trossamfund IKKE har ansøgt om lov??? Det kan man altså bare lade være med, forstår jeg.
  Rod?

 3. Svage og latterlige politikere. Den ubetinget eneste grund til, at der ikke for længst er grebet ind overfor de forhistorisk begrundede former for tortur og varig legemsbeskadigelse, man nu under påberåbelse af religionsfrihed fortsat udøver.

  Når politikerne langt om længe har kunnet tage sig sammen til at forbyde barbariske slagtemetoder, er det helt utroligt, at forsvarsløse børn fortsat kan mishandles i overtroens hellige navne!

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.