Enhedslisten i 2002: Drengeomskæring allerede ulovligt. Nu?

Da Folketinget behandlede tilføjelsen af pigeomskæring til straffeloven, bemærkede Søren Søndergaard, Enhedslisten, på vegne af daværende ordfører Line Barfod nedenstående omkring lovligheden af drengeomskæring ifølge straffeloven. Intact Denmark er uforstående over for Enhedslistens efterfølgende ligegyldighed over for drengenes vilkår:

Line Barfod… Der har ikke på noget tidspunkt været tvivl om, at omskæring er strafbart i Danmark. Det er vold at skære i børn. Nu har Justitsministeriet så alligevel foreslået at indsætte en særbestemmelse i straffelovens § 245 a om omskæring af piger. Det er vigtigt for os at understrege, at dette ikke medfører, at omskæring af drenge er lovligt, som også Røde Kors-repræsentanten i Jurisdiktionsudvalget gør opmærksom på. Ligesom vi siger, at man ikke må slå sine børn, siger vi også, at man ikke må skære i børn, når det ikke er sundhedsfagligt begrundet …

Den fulde udtalelse kan læses her.

Dette er en af de få udtalelser fra Enhedslistens mund, der italesætter uligheden mellem drenge og piger, når det kommer til omskæring, derfor er følgende sendt til Line Barfod:

Kære Line Barfod,
jeg er faldet over følgende, som er oplæst i Folketinget af Søren Søndergaard på vegne af dig. Det handler om omskæring:
“… Der har ikke på noget tidspunkt været tvivl om, at omskæring er strafbart i Danmark. Det er vold at skære i børn. Nu har Justitsministeriet så alligevel foreslået at indsætte en særbestemmelse i straffelovens § 245 a om omskæring af piger. Det er vigtigt for os at understrege, at dette ikke medfører, at omskæring af drenge er lovligt, som også Røde Kors-repræsentanten i Jurisdiktionsudvalget gør opmærksom på. Ligesom vi siger, at man ikke må slå sine børn, siger vi også, at man ikke må skære i børn, når det ikke er sundhedsfagligt begrundet …”
Fra: http://webarkiv.ft.dk/Samling/20021/salen/L183_BEH1_76_7_14.htm

Det undrer mig, at Enhedslisten ikke har råbt højere om denne ulighed i tolkningen af lovgivningen vedr. omskæring af børn. Det er for mig tydeligt at se, at Enhedslisten mener det rigtigt, men af uransagelige årsager er der ikke sket mere på den front. Kan du forklare mig hvorfor I ikke har slået hårdere i bordet? Jeg er klar over, at du ikke længere er ordfører på området, men da citatet stammer fra din tid på posten, vælger jeg at skrive til dig.

Med venlig hilsen og på forhånd tak
Martin Lysdahl

Vi venter spændt på svar fra Line Barfod.

/Martin Lysdahl, Intact Denmark.