Drengeomskæring er lemlæstelse

Kære Dahir Jama Roobleh

Du skriver d. 22. januar, at jeg skal blande mig uden om omskæring af små drenge, da det er en religiøs handling, der udføres af jøder og muslimer.

Omskæring ér lemlæstelse

Jeg forklarer såmænd gerne, hvorfor Intact Denmark – Forening mod børneomskæring og jeg ikke kunne drømme om at slippe emnet. Vi er en forening stiftet af mennesker med jødisk, muslimsk og kristen kulturbaggrund. Nogle troende, nogle ikke. Fælles for os alle er, at vi mener, at barnet har ret til sin egen krop, ret til beskyttelse mod lemlæstelse og ret til selv at vælge religion og især ret til at vælge, om den religion skal indebære, at de siger farvel til deres allermest følsomme kropsdele.

Forældre har ikke ejendomsret til deres børn, men omsorgspligt for dem. Det giver ikke ret til at skære velfungerende dele af børnenes raske kønsorganer.

Du ved det måske ikke, men i tirsdags (d. 21. januar 2014) afsluttede Sundhedsstyrelsen en høringsrunde om “Vejledning vedr. drengeomskæring”, i den forbindelse har Lægeforeningen, Dansk Selskab for Almen Medicin (de praktiserende læger), Børnerådet, Sex og Samfund, Børns Vilkår og mange andre knalddygtige fagfolk forholdt sig til netop drengeomskæring sammen med naturligvis Intact Denmark.

Fælles for alle de høringssvar, som jeg har set er holdningen; omskæring af drenge uden medicinsk indikation er lemlæstelse. Så simpelt er det. Det er i øvrigt en holdning, som de deler med 85% af Danmarks befolkning. Vi skal have lovgivning til at beskytte børnene nu.

Nu skal jeg forklare hvorfor:

1597118_10202827902075973_1920636240_o
Fra Fyens Stifttidende d. 22. januar 2014

Børn er individer. De har rettigheder. De har ret til deres egne kroppe. De har ret til deres egne religiøse overbevisninger. De rettigheder er strengt personlige og de er fuldstændigt lige så ukrænkelige som dine og mine personlige rettigheder. Det betyder, at jeg ikke ikke må bortamputere dele af din raske krop. Det betyder, at jeg ikke må påtvinge dig mine personlige kulturelle, religiøse og æstetiske præferencer. Det betyder også, at du ikke må gøre det ved dine børn.

Den religiøse frihed er personlig. Den indebærer ikke retten til at skære sin religion ind i kroppen på et andet menneske. Heller ikke selvom dette menneske er ens eget barn.

Den medicinske definition af lemlæstelse opstod i kølvandet på 2. verdenskrig i den samme proces, som menneskerettighederne blev defineret. Den er meget klar. Indgreb på et menneske, der intet fejler og som ikke selv kan give informeret samtykke, er lemlæstelse.

Selvfølgelig skal den voksne mand, der forstår konsekvenser og risici, kunne lade sig omskære, hvis han ønsker sig at sige farvel til halvdelen af følsomheden i sin penis. Selvfølgelig skal han kunne vælge at markere sin religion eller kultur på sin krop. Det er hans frie valg. Det er hans ret. Hans menneskeret.

Grundlaget for vores liv i et demokrati er respekten for den enkeltes menneskerettigheder. Dérfor blander jeg mig i spørgsmålet om drengeomskæring, dérfor har medlemmerne af Intact Denmark betroet mig opgaven som forkvinde.

Jeg stopper ikke, før drenge er beskyttet mod unødvendig kirurgi i deres kønsdele, fuldstændigt ligesom piger er det under lovgivningen i dag.

Tak fordi du tog emnet op i Fyens Stifttidende Dahir Jama Roobleh, jeg havde nok ikke fået mulighed for at oplyse avisens læsere om emnet uden din indsats. Jeg foreslår, at vi arrangerer en debat, hvor vi kan tale grundigt om emnet. Hvad siger du til det?

Må jeg til slut opfordre til, at du prøver et tankeeksperiment. Forestil dig, at en religion krævede, at fingre, tæer eller ører skulle skæres af børnene. Ville du bare acceptere, hvis naboens børn kom i skole uden venstre ringfinger (den har langt færre funktioner end forhuden), eller måske uden et øre? Hvor går grænsen?

Jeg påstår, at du og jeg i dét tilfælde ville være enige, ligesom vi formentlig er det, når det drejer sig om pigeomskæring: Man skærer da ikke i raske børn!

Omskæring er lemlæstelse. Kommentar offentliggjort i Fyens Stiftstidende d. 25. januar 2014.