Flere og flere jøder stiller spørgsmålstegn ved omskæring

http://www.theguardian.com/world/2014/jan/17/us-jewish-parents-question-circumcision

Skærmbillede 2014-01-18 kl. 14.08.11

Verden over stiller flere og flere jøder spørgsmålstegn ved omskæringsritualet. Er det virkeligt nødvendigt for at være “rigtig jøde”? Er det mon på tide at ændre praksis?

I USA er debatten i stort omfang drevet frem af det faktum, at det omgivende samfund efterhånden stopper med at omskære. Blandt voksne amerikanske mænd er ca. 80% omskåret. Denne praksis skyldes en ihærdig indsats fra især i enkelt læge, der i starten af 1900-taller promoverede omskæring af af både piger og drenge – uden bedøvelse – som en kur mod alverdens alvorlige sygdomme samt sindssyge og masturbation.

Helt op til 70’erne var omskæring af piger en udbredt praksis i USA og omskæring af drenge var på det nærmeste obligatorisk. Efterhånden udviklede begrundelserne sig til, at den omskårne penis skulle være mere hygiejnisk, mere seksuelt tilfredsstillende og ikke mindst at omskæring skulle forebygge en horde af forskellige sygdomme hos både mændene selv og deres kvindelige partnere.

De forestillinger stiller ny forskning alvorligt spørgsmålstegn ved. Samtidig er der også en gryende optagethed af børns rettigheder. Ejer forældre deres børn? Hvilke rettigheder har børnene? Hvor går grænsen for hvilke beslutninger en forælder kan træffe på sit barns vegne?

Endelig har internettet åbnet op for en langt hurtigere spredning af nyheder om dødsfald eller alvorlige komplikationer i forbindelse med omskæring. Det anslås, at der dør en i øvrigt rask dreng hver anden dag i USA som direkte følge af omskæring.

Nogle af de vigtigste bidragsydere til debatten i det jødiske samfund i USA er foreningerne Beyond the Bris (Hinsides omskæringen), Jews Against Circumsion (Jøder mod omskæring) og Doctors Opposing Circumcision (Læger mod omskæring). Disse foreninger har saglig og redeligt præsenteret især de etiske problemstillinger ved omskæring og præsenteret alternativer. Det er svært at sidde deres argumenter overhørigt.

Også i Danmark stiller mange jøder spørgsmålstegn ved omskæringen. En del har simpelthen i stilhed forladt traditionen, mens andre ivrigt debatterer emnet i medierne. To af de mest aktive er medlemmer af Intact Denmarks bestyrelse, nemlig næstformand Leo Milgrom og suppleant Mikael Aktor, lektor i religionsvidenskab.

Det jødiske folk har en stolt tradition for intellektuel redelighed og et stærk fokus på menneskerettigheder. Barnets tarv vil helt givet vinde over traditionen for omskæring. Religion er en dynamisk størrelse, der skal tolkes i relation til den samtid, som den er en del af. Ellers udlever den sig selv.