Anna Mee Allerslevs skræmmende dårlige argumentation om drengeomskæring

Mikael Aktor, suppleant. Intact Denmark - Forening mod børneomskæring
Mikael Aktor, suppleant
Intact Denmark – Forening mod børneomskæring

Under overskriften “Anna Mee Allerslevs skræmmende dårlige argumentation om drengeomskæring” gør Mikael Aktor opmærksom på Københavns integrationsborgmesters holdning til drengeomskæring på Radikale.net. Mikael Aktor har jødisk baggrund og er selv omskåret, han er desuden lektor i religionshistorie og suppleant i bestyrelsen for Intact Denmark.

Anna Mee Allerslev har et indlæg på sitet Opinionen, hvor hun irettesætter sådan en som mig, der ikke mener det skal være tilladt at omskære drenge, før de er gamle nok til selv at bestemme. Se: http://opinionen.dk/debat/omskaering-af-drenge-er-ikke-en-forbrydelse

Hun skriver:

”At forbyde en så omfangsrig tradition fordi man mener, at det er en dårlig idé, er et udtryk for mangel på respekt over for de mange af vores medmennesker, som følger denne tradition”.

Jeg er selv omskåret som baby, fordi jeg er født i en jødisk familie, og jeg kan garantere dig, at jeg synes det var en dårlig beslutning, mine forældre dér tog. Dit indlæg er udtryk for afslørende mangel på viden, men det forholder sig sådan, at over 50 % af de erogene nerver i drengens kønsorgan netop er samlet i forhuden, så tabet er betydeligt. Du skriver også:

” Og ligesom vi ikke blander os i forældres grunde til at lade deres børn operere for flyveører eller lade præsten kaste vand på dem i kirken, vil jeg heller ikke blande mig i omskæring af drengebørn”.

Jamen altså! Skal jeg virkelig forklare dig forskellen på korrektion for flyveøre og irreversibel fjernelse af et organ med en fysiologisk funktion? Og skal jeg virkelig forklare dig forskellen på at hælde et par håndfulde lunkent vand over babys hoved og så at amputere en del af  drengens (og den seneres voksne mands) kønsorgan? Jeg mener faktisk at den Radikale gruppe i Københavns borgerrepræsentation har et seriøst problem ved at en radikal borgmester udfolder en så ringe argumentationsevne.

Anna Mee, du er nu integrationsborgmester, men denne form for falsk religiøs tolerance bidrager ikke til integration. For hvad er det for et samfund, vi vil integrere til? Er det ikke et samfund hvor hver enkelt selv bestemmer over sin egen krop – specielt når vi taler om at fjerne kropslig funktioner, der ikke kan gendannes?

Så lad drenge selv bestemme, når de bliver voksne. Det vil også være i overensstemmelse med  intentionen i Europarådets Parlamentariske Forsamlings nylige resolution, FNs Børnekonvention, De Nordiske Børneombudsmænd, Foreningen Sex & Samfund, Børnerådet, førende børnelæger og i øvrigt med de fleste danskere – over 70 % ifølge meningsmålingerne.