Borgmester ønsker ikke at sikre børns rettigheder

bigstock-Adult-And-Child-Hand-Print-43262344

I et debatindlæg, Omskæring af drenge er ikke en forbrydelse, d. 9. oktober 2013, skriver nyligt genvalgte beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune, Anna Mee Allerslev, at hun ikke ser nogen grund til et forbud mod omskæring af mindreårige drenge. Hun fremhæver Sundhedsstyrelsens notat, religionsfrihed og det faktum at forældre næppe gør noget bevidst for at skade deres børn som argumenter mod et forbud.

Kære Anna Mee Allerslev, det er meget muligt, at de medicinske grunde til et forbud er sparsomme. I et moderne hospitalsvæsen er alvorlige direkte komplikationer ved et simpelt indgreb relativt få. Men de medicinske grunde til at anbefale omskæring er ganske enkelt ikke-eksisterende

. Ikke ét eneste argument for omskæring er ikke blevet tilbagevist af den moderne lægevidenskab og hygiejnespørgsmålet er så tåbeligt som noget kan være i et samfund, hvor vi har rindende varmt vand.

Omskæringsfortalere som skulle forestille sig at vide, hvad de snakker om; amerikanske læger og diverse rabbinere, eksempelvis, er forblændet af religiøst hykleri eller af monetære interesser – i visse tilfælde begge dele. Det bygger ganske enkelt på løgn – eller i bedste fald gradbøjning af sandheden.

MEN det er alt sammen ligegyldigt, for det er slet ikke det, det handler om. Det handler om noget så simpelt som barnets ret til selv at vælge og ret til ikke at få krænket sin krop for at tilfredsstille andres behov. Tanken om, at forældre skal kunne kontrollere ethvert lille aspekt af deres barns liv, langt ind i seksualiteten, som i dette tilfælde, den er simpelthen så gammeldags, at det gør ondt.
Den engelske frase “I know what it best for my child” går igen og igen og igen, når man ser debatten internationalt. Men nej, kære forælder. Du ved hvad der er bedst for DIN EGEN selvforståelse. Ikke en døjt andet.

– Martin Lysdahl, Intact Denmark

3 kommentarer til “Borgmester ønsker ikke at sikre børns rettigheder

 1. til Søren Lecker

  undertegnede har fulgt Foreningens arbejde nøje i nogle år, og kan garantere for, at dine mistanker om skjulte og grimme dagsordener såsom antisemetisme og ønsker om judenrein Dänemark er helt ude i skoven. Desværre bruger du mistanken som undertrykkelses-metode, og det har du tilfælles med alle de mennesker, som ikke vover at tale om substansen i emnet. Du kan for den sags skyld tage forhenværende Overrabiner Bent Lexner i hånden, når han truer med jødisk folkevandring ud af Danmark i tilfælde af lov mod drengeomskærelse. “Så kan vi lukke og slukke og forlade Danmark efter fire hundrede år!” Bedyrede han.
  Er det ikke et usmageligt forsøg fra et religiøst mindretal på at tryne flertalsdanmark?
  Så skal jeg minde om, at religionsfrihed er begrænset af overholdelse af menneskerettigheder og børnekonventioner mm – og ikke mindst: logisk nok indebærer, at individet har ret til egenhændigt at til- og fravælge enhver religion, kort sagt skal det jødiske drengebarn have frihed til ikke at tilslutte sig jødedommen, i givet fald.
  Jeg henviser i øvrigt til mit kampskrift “Jødiske drengebørn – lavere status end hunde.” Og hvis du ikke vil kigge deri, skal jeg minde om, at i dyreværnsloven står der, at “operative og lignende indgreb som forandrer et dyrs udseende er ulovlige.”
  (Man må ikke klippe af en hunds hale, men godt af en drengs penis.)

  fra Eske Holm, danser, forfatter”

 2. Først og fremmest er Morten Frisch hverken medlem af eller talsperson for Intact Denmark. Foreningen kan derfor ikke tages til indtægt for Frisch standpunkter og omvendt, selvom vi langt overvejende er enige og benytter de samme argumenter i debatten.

  Dernæst er det sådan, at Intact Denmark er stiftet af mænd og kvinder med både jødisk, muslimsk og kristen kulturbaggrund, vi har ingen skjult dagsorden. Det eneste, som vi ønsker er at gøre op med kønslemlæstelse af børn.

  Bestyrelsens sammensætning, kan ses her http://intactdenmark.wordpress.com/about/bestyrelsen/. Der er pt. én person med muslimsk baggrund og to med jødisk i foreningens bestyrelse.

  Jeg vil derfor gerne opfordre dig til at fremvise ét eneste eksempel på skinger tone, anti-Semitisme eller fremmedhad udtrykt fra en talsperson fra Intact Denmark. Jeg er aldrig nogensinde stødt på det. Tværtimod har vi aktivt frabedt os den slags i debatten mange gange.

  Jeg kan i øvrigt ikke undgå at bemærke, at du beskylder foreningen for anti-Semitisme i forbindelse med en kritik af Anne Mee Allerslev, som også vores bestyrelsessuppleant Mikael Aktor, lektor i religionsstudier, omskåret mod sin vilje og jøde har kommenteret på (http://intactdenmark.wordpress.com/2013/12/05/anna-mee-allerslevs-skraemmende-darlige-argumentation-om-drengeomskaering/). Det virker mildest talt uovervejet.

  På denne liste ses i øvrigt en række personer med både muslimsk og jødisk baggrund, der også siger fra overfor drengeomskæring http://intactdenmark.wordpress.com/de-er-ogsa-imod/muslimer-joder/.

  – Lena Nyhus, forkvinde

 3. Af ting man kan gå op her i tilværelsen synes et forbud mod mandlig omskæring lidt tilfældigt valgt, medmindre man har en underliggende dagsorden.
  Tonen fra Intact er skinger, primært antisemitisk og mon ikke, det er det, der er det primære mål. Hvad med et judenrein Danmark? Ønsketænkning eller?
  Men hvad med lidt selvransagelse hos Morten Frisch og allierede. Hvad med at grave lidt i egen seksualitet, når andres nu er en så magtpåliggende. Hvad mon der skjuler sig her?

  mvh
  Søren
  Psykiater

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.