Åbent brev fra Morten Frisch i anledning af mulig israelsk delegation til Danmark – Intact Denmark

Overlæge Morten Frisch har d.27. oktober sendt dette åbne brev til statsministeren, udenrigsministeren, sundhedsministeren, justitsministeren og kirke- og ligestillingsministeren:

Morten Frisch
Morten Frisch

Åbent brev: UDENLANDSK PÅVIRKNING AF OMSKÆRINGSDEBATTEN
Kære statsminister Helle Thorning-Schmidt, udenrigsminister Villy Søvndal, sundhedsminister Astrid Krag, justitsminister Morten Bødskov og ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen,

Debatten om rituel drengeomskæring er trådt ind i en ny, afgørende fase i Europa, hvor flere befolkninger presser deres regeringer for at indføre en nedre aldersgrænse for rituel peniskirurgi. Som reaktion på denne udvikling fremgik det af Jerusalem Post den 23/10-2013, at medlemmer af det israelske parlament, Knesset, påtænker at sende en delegation på turne til Europa for at presse europæiske politikere til at undlade at indføre en nedre aldersgrænse for rituel drengeomskæring.

DANSKERNE ØNSKER ALDERSGRÆNSE FOR RITUEL OMSKÆRING
Ingen kan have noget i mod, at voksne mænd lader sig omskære, hvis de efter grundige overvejelser ønsker dette. Men den danske befolkning er klar til at indføre en nedre aldersgrænse for rituel omskæring på f.eks. 18 år. Dette er i god overensstemmelse med anbefalinger fra Børnerådet, Sex & Samfund, nordiske børneombudsmænd, nordiske foreninger for klinisk sexologi og – ikke mindst – Europarådets parlamentariske forsamling.

JØDEFORFØLGELSE ELLER BESKYTTELSE AF BØRN?
Tonen blandt fortalere for rituel drengeomskæring er blevet skinger på det seneste. Særligt det israelske udenrigsministerium, Tyrkiets parlamentsformand og Israels præsident Shimon Peres har i stærke vendinger fordømt den nylige resolution fra Europarådet, der omtaler både pigeomskæring og rituel drengeomskæring som overgreb på børns fysiske integritet. I danske aviser bruges ord som holocaust, jødeforfølgelse og antisemitisme nu flittigt for at lukke munden på omskæringskritikere. Jeg ønsker at henlede jeres opmærksomhed på en artikel i Kristeligt Dagblad d. 24/10-2013, hvori jeg tilbageviser spekulationerne om, at den brede folkelige modstand mod rituel drengeomskæring har noget med jødeforfølgelse eller antisemitisme at gøre.

MØDE MED ISRAELSK DELEGATION ELLER NATIONAL KONFERENCE?
Såfremt israelske parlamentarikere eller religiøse organisationer retter henvendelse om at sende en delegation til Danmark for at drøfte rituel drengeomskæring med den danske regering, foreslår jeg, at I gør dem klart, at den danske regering ikke har behov for at høre israelske synspunkter for at tage stilling i sagen. Deres synspunkter er nemlig allerede repræsenteret af det hjemlige Mosaisk Troessamfund. Uanset om I bliver kontaktet fra udlandet eller ej, vil jeg opfordre til, at I tager initiativ til en bred national konference om emnet på Christiansborg i foråret 2014, hvor alle synspunkter og interessegrupper vedrørende rituel drengeomskæring får lejlighed til at blive hørt.

Jeg vil gerne bede om svar på følgende to spørgsmål:

  1. Har I eller andre regeringsrepræsentanter siden foråret 2012 været i skriftlig eller mundtlig kontakt eller haft møder med politikere, religiøse repræsentanter eller andre interessegrupper fra Israel, USA eller muslimske lande vedrørende spørgsmålet om rituel drengeomskæring? I bekræftende fald ønskes information om hvilke lande og repræsentanter der var tale om, hvad kontakten gik ud på, og hvad konklusionerne af kontakten blev.
  2. Hvordan vil I og resten af regeringen stille jer, såfremt I modtager en henvendelse i nærmere fremtid fra politikere eller religiøse repræsentanter fra Israel, USA eller muslimske lande om at drøfte spørgsmålet om rituel drengeomskæring?

Med venlig hilsen

Morten Frisch
Overlæge