NORDISKE SEXOLOGER IMOD RITUEL DRENGEOMSKÆRING

På kun 10 dage har 3 højtrespekterede internationale organisationer taget afstand fra rituelt betinget drengeomskæring. Der er tale om de nordiske børneombudsmænd (i Danmark i stedet Børnerådet), Europarådet og nu Nordic Association for Clinical Sexology, sammenslutningen af kliniske sexologforeninger i Norden samt Estland.

I erklæringen skriver de kliniske sexologer bl.a. “Med mindre der er tvingende lægefaglige grunde til at operere før en dreng når en alder og et modenhedsniveau, som gør ham i stand til at give informeret samtykke, bør beslutningen om at ændre penissens udseende, følsomhed og funktion overlades til dens ejer, således at hans grundlæggende ret til beskyttelse og kropslig integritet respekteres.”

Herhjemme har partierne Radikale Venstre og Venstres Ungdom for nylig vedtaget at arbejde for lovgivning, der beskytter drenge mod omskæring uden medicinsk begrundelse, tidligere har også Enhedslisten og Liberal Alliance erklæret sig som modstandere af drengeomskæring.

Danmarks tradition for at være foregangsland, når det handler om børns rettigheder bliver dog i dette spørgsmål stærkt udfordret af Israel, der netop har krævet, at Europarådet trækker resolutionen vedr. børns ret til egen krop tilbage. Da flere og flere forældre i Israel vælger ikke at omskære deres børn, forekommer det særligt mærkværdigt, at Simon Perez, Netanyahu og andre vælger at påtale Europarådets holdning til emnet i så skarpe toner.

Verden over findes jødiske menigheder, der har indført nye fredelige ritualer så drenge kan bydes velkommen til verden uden omskæring. Også blandt mange muslimer fravælges omskæring i større og større omfang, i takt med udbredelsen af en respekt for børns rettigheder og forhudens vigtige funktioner. I USA har omskæring været meget udbredt og det anslås, at mindst 80% af alle voksne amerikanske mænd er omskårede, Tallet er dog stærkt dalende for de yngre generationer og det forventes i 2013 at kun ca. 50% af alle nyfødte drengebørn bliver omskåret.
****************************************************
Nordic Association for Clinical Sexology:
STATEMENT ON NON-THERAPEUTIC CIRCUMCISION OF BOYS

The penile foreskin is a natural and integral part of the normal male genitalia. The foreskin has a number of important protective and sexual functions. It protects the penile glans against trauma and contributes to the natural functioning of the penis during sexual activity. Ancient historic accounts and recent scientific evidence leave little doubt that during sexual activity the foreskin is a functional and highly sensitive, erogenous structure, capable of providing pleasure to its owner and his potential partners.

As clinical sexologists, we are concerned about the human rights aspects associated with the practice of non-therapeutic circumcision of young boys. To cut off the penile foreskin in a boy with normal, healthy genitalia deprives him of his right to grow up and make his own informed decision. Unless there are compelling medical reasons to operate before a boy reaches an age and a level of maturity at which he is capable of providing informed consent, the decision to alter the appearance, sensitivity and functionality of the penis should be left to its owner, thus upholding his fundamental rights to protection and bodily integrity.

Every person’s right to bodily integrity goes hand in hand with his or her sexual autonomy. By signing this statement we support the resolution of September 30, 2013, issued by the Nordic ombudsmen for children, and the resolution of October 1, 2013, issued by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, in which governments are urged to take the necessary measures to protect children’s bodily integrity with regard to non-therapeutic genital surgery.

Helsinki, October 10th, 2013

Maaret Kallio
President of the Nordic Association for Clinical Sexology

****************************************************

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.