Selvfølgelig elsker muslimske forældre deres børn

Forældre elsker deres børn og handler i kærlighed og omsorg uanset om de skulle have rødder i muslimske, jødiske eller kristne kulturer. At påstå andet ville være voldsomt diskriminerende.

Bülent Erdogan

Når de så alligevel tilvælger omskæring af deres raske børn, så handler det om traditioner, kulturel blindhed og ren og skær uvidenhed. Derfor er det supervigtigt at holde fast i, at denne debat ikke handler om fremmedfjendskhed. Den handler om kærlighed til og omsorg for børnene.

I Intact Denmark – Forening mod børneomskæring er vi en broget flok. Vi har medlemmer med både muslimsk, jødisk og kristen kulturbaggrund, det afspejles også i bestyrelsen. Nogle er troende, andre ikke. Vi dækker formentlig hele det politiske spektrum, selvom vi som forening er helt uden tilknytning til noget specielt parti. Vi samarbejder bredt.

Nogle har en forestilling om, at alle med muslimsk eller jødisk baggrund, går ind for omskæring. Det er en farlig simplificering af virkeligheden. Sandheden er langt mere kompleks.

Som Bülent Erdogans fine kommentar fra en debat på Facebook viser*, så kan også mennesker fra kulturer, der traditionelt opfattes som omskæringsvenlige, forholde sig kritisk til omskæring. Bülent er bestemt ikke alene, der er mange som ham, men på en eller anden måde fastholdes en forestilling om, at mennesker fra traditionelle omskæringskulturer, selvfølgelig ukritisk ønsker at se familiens traditioner videreført.

Bülent repræsenterer sandheden. Først og fremmest handler den om opfattelsen af indviddet og individdets rettigheder.

Spørgsmålet er simpelthen. Hvem tilhører kroppen? Hvem tilhører kønsorganerne? Har forældre ret til at bestemme, at der skal opereres på raske børn? Eller tilhører kroppen barnet selv?

I Danmark er svaret for så vidt ganske simpelt. Kroppen tilhører barnet. Vi har nemlig tilsluttet os FN’s børnekonvention, der garanterer barnet retten til beskyttelse mod unødvendige risici og skade. Retten til eget valg af religion og retten til beskyttelse mod potentielt skadelige traditionelle ritualer.

Da vi underskrev konventionen, forpligtede vi os til at implementere netop dét menneskesyn i vores lovgivning. Der er forøvrigt kun 2 lande i verden, der ikke har underskrevet FNs børnekonvention; Somalia og USA. Tankevækkende.

Debatten vedrørende børneomskæring skal ikke kidnappes og gøres til et redskab til “muslimbashing” eller som platform for spredning af antisemitisme.

Vi har ikke brug for, at hverken muslimer eller jøder stigmatiseres og tegnes som onde og dårlige forældre – vi har brug for at sikre drenges kønslige integritet i Danmark.

– Lena Nyhus, forkvinde

*Bülent Erdogan har givet os tilladelse til at offentliggøre hans kommentar her i indlægget.