Radikale debatterer resolution om drengeomskæring på årets landsmøde

Forud for Radikale Venstres årlige landsmøde i Nyborg d. 14.-15. september 2013, har en række medlemmer med Christian Holm Donatzky (Spidskandidat til Helsingør Byråd) stillet nedenståede resolutionsforslag.Som det fremgår var forslaget oprindeligt instillet til afvisning af Resolutionsudvalget, men Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til vedtagelse. Det er vi fra Intact Denmarks side med glade for og vi ser frem til at erfare udfaldet af landsmødets debat og afstemning.
Christian Holm Donatzky Christian Holm Donatzky

Radikale Venstre vil arbejde for, at omskæring af drenge forbydes og dermed ligestilles med omskæring af piger i straffeloven. Forbuddet skal gælde al omskæring af drenge under 18 år samt af voksne mænd, der ikke har givet deres samtykke. Medicinsk omskæring med begrundelse i et sundhedsproblem f.eks. forhudsforsnævring skal undtages for forbuddet.

Begrundelse:
Generelt er legemsbeskadigelse strafbart, og i 1997 blev revselsesretten ophævet. Alligevel er det stadig tilladt at udsætte små drenge for lemlæstelse af en af kroppens mest følsomme steder. I 2003 blev kvindelig omskæring forbudt, jfr. Straffeloven § 245 a. ”Den, som ved et legemesangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år.”Der er ingen grund til, at drenge ikke skal beskyttes på lige fod med piger. Det vil også bringe Danmark på linie med FN’s børnekonvention, som Danmark ratificerede i 1991. Her hedder det i artikel 19, at staten har ”forpligtelse til at beskytte barnet mod alle former for mishandling, begået af forældre eller andre”, og i artikel 24, at staten har forpligtelse ”til at arbejde for afskaffelse af traditionelle skikke, der kan skade barnets sundhed.”

Stillere:
Christian Holm Donatzky; Morten Blomsterberg; Mads Bondo Dydensborg; Tommy Petersen; Arne Rohde; Line Eriksen; Maz Spork; Søren Andreasen Weimann; Christian Trapp Schmitt; Jacob Avlund; Claus Wachmann; Linda Kristiansen; Inge lise Candelaria; Boye Haure; Mogens Aarslef Hansen; Knud Mogensen.

Indstilling fra Hovedbestyrelsen:
Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til vedtagelse.Et flertal i Resolutionsudvalget havde indstillet forslaget til afvisning med henvisning til, at sundhedsministeren agter at tage en række initiativer, der bl.a. skal regulere, hvor der må udføres omskæringer, og gøre det nemmere at følge med i, om drengene på et senere tidspunkt i livet får helbredsmæssige gener som følge af deres omskæring.

Et mindretal i Resolutionsudvalget bestående af Klaus Bach Jacobsen, Anders Thomsen og Hanne Jakobsen havde indstillet forslaget til vedtagelse.
Intact Denmark er i gang med at kortlægge landets politikeres og partiers holdning til kønslemlæstelse af børn, vi håber at få så mange som muligt på listen forud for kommunalvalget i november 2013 og målet er at listen er fyldestgørende forud for Folketingsvalget 2015.