Børnekonventionen skal implementeres i lovgivningen

Norske Terje står bedre end danske ThomasDirektør for Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, argumenterer for vigtigheden af, at FNs Børnekonvention implementeres i lovgivningen i Danmark ligesom det er sket i Norge. Regeringen har nedsat en gruppe, der skal se på mulighederne, men Kjeldahl frygter, at den bliver en såkaldt syltekrukke.

Fra Intact Denmarks side hilser vi ideen om implementeringen af Børnekonventionen velkommen, da den jo netop i flere artikler specifikt omtaler børns ret til bekyttelse mod overgreb og mod skadelige religiøse og kulturelle traditioner.

Børnekonventionens udgangspunkt er, at barnet er et selvstændigt individ med personlige ukrænkelige rettigheder. Dermed kan forældrenes religiøse eller kulturelt betingede overbevisninger aldrig trumfe barnets individuelle ukrænkelige rettigheder.

Indlægget blev bragt i Politiken d. 5. september 2013