Omskæringsdebatten i Norge

I Norge debatteres drengeomskæring også ivrigt. Blandt dem, der tager drengenes parti, er menneskerettighedsforkæmperen Mats Liland, han har netop har et indlæg i Dagsavisen, som vi har fået lov til at oversætte og bringe her hos Intact Denmark.

Mats LilandAf Mats Liland
Børnerettighedsforkæmper. Filosof. Foredragsholder. Skribent.
Twitter: @MatsLiland
FB: www.facebook.com/sense.and.goodness

Oversat af Lena Nyhus, forkvinde

Traditionelt ritual vs. barnets bedste

Forslaget om en aldersgrænse for ikke-terapeutisk omskæring handler om barnets bedste. Påstande om antisemitisme eller religiøs intolerance skyder  helt forbi målet.

I indlægget ”Forbud mot omskæring gikk ut på dato før opplysningstiden” (09.10.12) hævder Conrad Myrland, daglig leder i Med Israel for Fred (MIFF) at forslaget om en aldersgrænse for omskæring af drengebørn udspringer af religiøs intolerance.

Jeg noterer mig, at Myrland ikke forholder sig til  nogen af argumenterne fra intaktivisterne – vi, der ønsker en aldersgrænse. Han klasker bare sin konklusion i bordet uden at give nogen begrundelse. Det er intellektuelt uredeligt, særligt når han fremmer påstanden om intolerance. Hvad med de jøder som også ønsker en aldersgrænse? Og hvorfor nævnes muslimerne ikke?

Stopp Omskjæring (@IntaktNorge) er et netværk af intaktivister, som ønsker en aldersgrænse for ikke-terapeutisk omskæring, således at drenge kan vælge for sig selv, når de bliver kompetente til at give informeret samtykke. Forslaget om aldersgrænse skeler ikke til livssyn. Ingen forældre – uanset tro – bør kunne give samtykke til skadelige indgreb i børns raske kønsorganer.

Photo Credit: Dalla* via Compfight cc
Photo Credit: Dalla* via Compfight cc

I slutningen af indlægget linker Myrland til et andet indlæg, som forhåbentlig indeholder en vis argumentation. ”Anklager mod jøder gennem tiderne” er skrevet af Odd Myrland, hvor man mener at menneskerettighederne bliver brugt til et angreb mod jødernes vigtigste ritual. Han referer til en lederartikel i Jerusalem Post, som selv kun hævder at:

Talrige medicinske eksperter har tilbagevist påstande om, at omskæring – i modsætning til lemlæstelse af kvindelige kønsorganer – fører til skade når det bliver gjort korrekt (særligt når det bliver udført når babyen er akkurat  8 dage gammel i overensstemmelse med jødisk tradition).

Hvem er disse eksperter? Ingen store medicinske institutioner i Vesten anbefaler omskæring af drenge – og flere fraråder det. Det er bred konsensus blandt medicinske eksperter i Norge, at der ikke foreligger medicinsk begrundelse.

Argumentet vedrørende seksuelt overførte sygdomme er irrelevant, da børn ikke er seksuelt aktive. Peniskræft rammer vældigt sjældent, så selv hvis vi indførte rutinemæssig omskæring ville flere børn dø som følge af indgrebet. Urinvejsinfektion er ikke er særligt hyppigt problem, det er normalt helt ufarligt og kan nemt behandles – omskæring ville føre til flere komplikationer. (links til forklarende videoer i den originale artikel)

Forfatteren af lederartiklen hævder, at omskæring ”ikke forårsager unødvendig skade”. Men al skade som følge af et ikke-terapeutisk indgreb i raske kønsorganer vil være netop dét – unødvendig. For  det første er indgrebet så smertefuldt, at selv ikke nerveblokade ikke lindrer alt, og såret kan give smerter i flere dage efterfølgende. For det andet så er der hundredvis af drengebørn, der dør efter indgreb på sygehuse, hvert år, alene i USA.

Forhuden har en høj koncentration af erogene receptorer og nerveender, som er yderst følsomme. Omskæring fjerner nogle af det mest følsomme områder af penis. Indgrebet indebærer derfor en betydelig risiko for nedsat seksuel nydelse under sex og senere erektionsproblemer. Alt bliver mere alvorligt med tanke på, at indgrebet er irreversibelt.

Fjernelse af forhuden på drenge er mindst ligeså alvorlig som fjernelse klitorishætten (forhuden) på piger. Det er dobbeltmoralsk at tillade førstnævnte, når det er forbudt mod sidstnævnte.

Ikke-terapeutisk omskæring krænker flere af barnets grundlæggende rettigheder, som nedfældet i Børnekonventionen: Retten til liv (art. 6), retten til religionsfrihed (art. 14), retten til kropslig integritet (art. 19), retten til højest mulige sundhedsstatus (art. 24).

Hverken argumentet vedr. forældreretten, tradition eller religion bør her regnes for vigtige nok til at trumfe barnets bedste (art. 3) – derfor bør Norge indføre aldersgrænse for ikke-terapeutisk  omskæring af drengebørn.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.