Omskæring af drenge

Læserbrev i Berlingske 5. juli 2013 af Nina Bjarnason, læge, dr. med. og Vibeke Manniche, læge, ph.d.

Læserbrev i Berlingske 5. juli 2013
Læserbrev i Berlingske 5. juli 2013

Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort notat “Omskæring af drenge” og det har fået sundhedsminister Astrid Krag til at fastholde lovligheden af en rituel kønslemlæstelse af raske drenge. Disse har typisk muslimske eller jødiske forældre. Vi er dybt chokerede – ikke mindst lægeligt! Det er grov vanrøgt af barnet og det har Sundhedsstyrelsen end ikke forholdt sig til.

Sundhedsstyrelsen skønner at 1.000-2.000 nyfødte drenge hvert år og helt uden nogen lægelig grund får skåret deres forhud væk. Af religiøse grunde. Dette grumme overgreb er i strid med Børnekonventionen som Danmark har forpligtet sig til at efterleve. Men netop Børnekonventionen og barnets rettigheder, herunder den grove vanrøgt, har Sundhedsstyrelsen end ikke omtalt. Til gengæld henviser Sundhedsstyrelsen i sit notat til Sundhedsloven § 14, hvordan man skal forholde sig til en PATIENT. Her falder kæden for alvor af. Barnet er IKKE en patient, ej heller sygt. Det er alene et hjælpeløst barn.

Notatet er noget makværk, hvor det helt grundlæggende, nemlig barnets rettigheder og at barnet ikke er sygt, men rask, ignoreres fuldstændig. Det er slet ikke en sag for Sundhedsstyrelsen, men Socialministeriet, da det om noget handler om vanrøgt af barnet.

Den nyfødte dreng kan ikke give samtykke og indgrebet er i stærk modstird med enhver anden praksis inden for lægevidenskaben, hvor der er respekt om personens autonomi og et indgreb altid skal opvejes af de lægelige fordele. Her er der ingen lægelig forklaring eller årsag, og alligevel udsætter man den raske dreng for et potentielt farligt overgreb på en vital legemsdel. Det er grotesk, at et moderne samfund anno 2013 fortsat tillader rituel kønslemlæstelse af raske drenge. En situation, hvor hensynet til forældrene på uhyggelig vis overskygger drengens rettigheder og autonomi, og man fuldstændigt har udeladt hensynet til det nyfødte barn og dets grundlæggende rettigheder, herunder at samfundet skal beskytte barnet mod overgreb. Også om det er overgreb fra forældrene eller f.ek.s fra en rabbiner med en sløv kniv.

Astrid Krag og Sundhedsstyrelsen legitimerer fortsat krænkelse af 1.000-2.000 nyfødte, raske drenge hvert år.

Intact Denmark – Forening mod børneomskæring er ikke ansvarlig for indholdet af denne artikel. De beskrevne holdninger er alene forfatternes ansvar.