Kommentar til Sundhedsstyrelsens notat “Omskæring af drenge”

Pressemeddelelse af Leo Milgrom, næstformand

Kommentar til Sundhedsstyrelsens notat ”Omskæring af drenge”

Politikerne har gemt sig i ventetiden
På bestilling fra Sundhedsministeren og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, har Sundheds-styrelsen d. 27. juni 2013 publiceret notatet ”Omskæring

af drenge”[1].

Notatet er længe ventet, idet Sundhedsministeren, Sundheds-, Ligestillings- og Retspolitikere i månedsvis har undveget at udtale sig om drengeomskæring ved at gemme sig bag henvisninger til, at netop dette notat var under udarbejdelse. Nu er det færdigt.

Sorgfyldt læsning
Går man ind for, at alle børns kroppe skal lades i fred; at man ikke skal manipulere kirurgisk med raske børns kønsorganer er notatet læsning, der giver anledning til sorg. Sundhedsstyrelsens konklusion er i sin essens: ”fortsæt bare med at omskære drengene”.

Respekterede organisationer siger fra
På baggrund af denne konklusion undlader Sundhedsminister Astrid Kragh nu at gribe ind, på trods af at store dele af den danske befolkning, Sex & Samfund, Børnerådet, Lægeforeningen, Intact Denmark og flere sundhedsprofessionelle fraråder omskæring af drenge.

Lemlæstende, religiøst betinget amputation
Konsekvensen er, at sunde danske børn stadig er i fare for at få foretaget en lemlæstende, religiøst betinget amputation, der fjerner raskt væv fra deres raske krop. Sundhedsministeren (og dermed Sundhedsstyrelsen) og relevante ministre, bør i denne sag kun have en ting på sinde, nemlig: at sikre danske børns fysiske og psykiske velbefindende.

Sundhedsministerens holdning beskæmmende
Intact Denmark – Forening mod børneomskæring finder det beskæmmende, at Sundhedsministeren fortsat kan tillade en unødvendig, ikke-medicinsk betinget operation, som har kendte komplikationer og negative konsekvenser.

Barnets tarv
Hos Intact Denmark – Forening mod børneomskæring har vi omfattende kendskab til og indblik i omskæringens historie, praksis og konsekvenser. Vi kan tydeligt se, at centrale aspekter af barnets tarv er overset i grundlaget for beslutningen om fortsat at tillade kønslemlæstelse:

1)     Barnet selvfølgelige ret til sin egen krop
Forhuden tilhører barnet, ikke far og mor.

2)     Diskrimination af drenge i forhold til piger
Pigeomskæring er ”frygteligt”, drengeomskæring er ”helt fint”, selvom indgrebene er sammenlignelige.

3)     Seksuelle og psykologiske konsekvenser
Der findes et væld af studier og bøger, overset eller forbigået af Sundhedsstyrelsen, der beskriver disse aspekter.

Forsigtighedsprincippet
Vi har med vores dyrebareste, nemlig børnene, at gøre. Selv uden alle de vægtige etiske kendsgerninger, uden allerede mangfoldigt beskrevne rettighedsmæssige, sexologiske og psykologiske konsekvenser, bør et videnskabeligt forsigtighedsprincip som minimum gælde: omskæringer bør stoppes omgående, alene grundet den videnskabelige usikkerhed beskrevet i Sundhedsstyrelsens eget, mangelfulde notat.

Vi kan ikke amputere dele af børn, hvis der bare eksisterer den mindste tvivl om, hvorvidt det er skadeligt.

Vi kan i dag sørge over alle de børn, der stadig tvinges til at stille deres kønsorganer til rådighed mens de voksne skændes.

Intact Denmark – Forening mod børneomskæring blev stiftet d. 3. april 2013 og har allerede over 130 medlemmer. Medlemmerne har overvejende kristen, jødisk og muslimsk kultur baggrund. Nogle er stærkt troende, andre ikke. Nogle er kønslemlæstede (omskårne) andre ikke. Nogle trives fint med deres kønslemlæstelse, andre gør bestemt ikke. Fælles for alle er et stærkt engagement i børns rettigheder. Vi ønsker et fuldstændigt stop af kønslemlæstelse af både drenge og piger, uanset kulturel tilhørsforhold eller forældres religion.

Relaterede artikler

Krag får hug: Forhuden tilhører barnet
Sundhedsminister griber ikke ind overfor omskæring